Ja sam budućnost !

Bezi ...

18.06.2017.

002

Znate li koliko puta dnevno čopor dece može da izgovori "ujko".
Jer ujka je superheroj. On sve zna, sve ume i sve dozvoljava.