Ja sam budućnost !

Bezi ...

08.07.2017.

Jerma

I niko ovde neće da nas traži...
Sloboda.